PRIMARIA COMUNEI EZERIS

Judetul Caras-Severin

EVIDENTA PERSOANEI

ONFORM PREVEDERILOR LEGALE ÎN MATERIE, NU SE EMITE DISPOZIȚIE CU PRIVIRE LA DELIMITAREA SECȚIILOR DE VOTARE ȘI SEDIILE ACESTORA. Potrivit art. 1 alin. (3) - (5) din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 16/2016, aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a sediilor acestora se realizează prin următoarele modalităţi: a) prin afişare pe site-ul primăriei, acolo unde acesta există, şi pe site-ul instituţiei prefectului; b) prin publicaţii afişate la sediul primăriei, la sediile altor instituţii publice locale şi în alte locuri publice frecventate de cetăţeni; (obligatorie) c) prin publicaţii afişate la sediile secţiilor de votare; (obligatorie) d) prin mass-media scrisă şi audiovizuală, precum şi prin orice alt mijloc de publicitate. Publicațiile afișate în locurile publice frecventate de către cetățeni și la sediile secțiilor de votare pot conține numai extrase aferente zonei teritoriale sau secției de votare unde se face afișarea.

» delimitari sectii de votare comuna Ezeriș - sectii de votare comuna Ezeris
» anunt - programare pt activitati stare civila
» -